Bärsärkar

Bärsärken är enligt legenden en formidabel krigskämpe som svurit trohet till Oden. Genom detta får bärsärken ett vilddjurs kraft i strid.
11 produkter