Vår symbolik

Ett flertal symboler återkommer i Det fria Sveriges kollektioner. För att du ska förstå den viktiga symboliken i symbolerna du bär, har vi här sammanfattat denna lista.

Vasakärven

Vasen är starkast förknippad med den svenska riksbyggaren, Gustav Eriksson Vasa i vars vapensköld en sådan återfanns i form av en sädeskärve. Ordet ”vase” härleds från fornsvenskans ”vasi”. Detta har i sin tur kopplats samman med latinets ”fasces” som betyder ”bunt” eller ”knippe”, men inget är klarlagt.
Det Fria Sverige använder vasakärven för att hedra Gustav Vasa och som en symbol för den svenska fosterjorden.

Vasakärven med blå, vit och röd bakgrund:
Vasakärven i kombination med den tredelade blå, vit och röda bakgrunden är hämtad från Gustav Vasas vapensköld.

Lejonet i skölden

Lejonet förknippas med Gustav Adolf den store (Gustav II Adolf). Lejonet från Norden omtalades i en medeltida profetia och kom efter konungens framgångar på slagfältet under 30-åriga kriget att förknippas med honom.